CERKIEW W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności i ogłoszenia

Sobota Rodzicielska

W dniu 01 marca 2008 r. wypada w tym roku Sobota Rodzicielska, będąca w Cerkwi Prawosławnej okazją do wspomnienia przodków. Jest także dzień, w którym wspomina się między innymi proroków Starego testamentu: męcz. Daniela, męcz. Eliasza,męcz. Izajasza i męcz. Jeremiasza.

Jest to również Sobota Mięsopustna. Zgodnie z tradycja cerkiewną wierni po tym dniu zaprzestają spożywania potraw zawierających mięso.

W dniu 01.03.2008 r. w zielonogórskiej cerkwii odbędzie się Boska Liturgia, tradycyjnie poczatek nabożenstwa o godzinie 10:00.